• 034/312-666
  • Email info@ucilistelink.hr

Prodavač

Polaznici će steći znanja o važnosti zanimanja prodavač, o psihologiji prodaje, o ulozi prodavača pri savjetovanju kupaca i lijepom ponašanju, o važnosti estetskog uređenja poslovng prostora i izloga, o radnoj higijeni. Polaznici će usvojiti znanja sa područja poznavanja različitih roba i znanja o racionalnom korištenju vremena. Upoznati će propise o radu na siguran način, te podizati ekološku osviješćenost.

Uvjet za pohađanje

- završena  osnovna  škola
- navršenih 15 godina života
- liječničko uvjerenje o zdravstvenoj  sposobnosti za obavljanje poslova prodavač
- sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe

Posebni uvjeti -  Polaznici upisani u program prekvalifikacije moraju položiti razlikovne i dopunske ispite na osnovi priloženih dokumenata prema pravilniku Učilišta Link prije polaganja završnog ispita

* Svjedodžbe prethodno završenih razreda  srednje škole
* Svjedodžbu o završnom ispitu / maturi

Isprave potrebne za upis

- svjedodžba o završenoj srednjoj školi
- rodni list
- domovnica
- ispunjena upisnica s ugovorom

Oblik nastave: konzultativno - instruktivni

Trajanje programa -  trogodišnji program

Isprava po završenom obrazovanju - Svjedodžba o završenom radu  koja  se može upisati u e - radnu knjižicu

Pomoć u učenju matematike

Nudimo pomoć u učenju matematike za srednje škole u Učilištu LINK.

Verificirani programi stranih jezika

Svi naši tečajevi usklađeni su sa zajedničkim referentnim okvirom (CEF-a) stupnjevanja znanja prema standardima vijeća Europe. Po uspješno završenom programu izdajemo uvjerenje koje ima status javne isprave te se može upisati u e-radnu knjižicu.

Odaberite više za istu cijenu!

jezici flags

Svjedodžba i jezična putovnica

su neki od dokumenata Europass portfelja koji dopuštaju ljudima da putuju i rade u Europi predstavljajući svoje vještine i znanja stranih jezika na temelju standardnih obrazaca.
više...

Dodatne informacije

Za sve informacije obratite se u:

Učilište Link, Primorska 57
34000 Požega
OIB: 95980406546
MB:1754122
Tel/fax: 034/312-666
Mob: 098 464 004, 098 642 547
e-mail: info@ucilistelink.hr
web: www.ucilistelink.hr

Radno vrijeme: 10 – 12 i 16 – 20 sati

Za dodatne informacije ili prijavu na naše programe kliknite: PRIJAVNICA

Znanje je univerzalna putovnica

Škola stranih jezika Link d.o.o. osnovala je 2003. godine prvo privatno učilište u Požegi koje se bavi obrazovanjem djece, mladih i odraslih kroz srednjoškolsko obrazovanje, brojna verificirana osposobljavanja i usavršavanja, radionice i druge oblike obrazovanja.

Zadaća Učilišta je zadovoljstvo naših polaznika, kvaliteta usluge i izgrađen odnos prema partnerima.

 

opširnije