• 034/312-666
  • Email info@ucilistelink.hr
Polaznici će steći praktično - teorijska znanja kako brinuti o higijeni i dezinfekciji pokretnih i nepokretnih osoba u kući,  u zdravstveno - socijalnim ustanovama ; o održavanju čistoće u okolini bolesnika , o prijevozu bolesnika u zdravstvenu ustanovu , o hranjenju pacijenta , o sterilizaciji pribora. Nau...

Polaznici će steći stručno - teorijska znanja o uljepšavanju uz primjenu šminke i kozmetike,  o šminkanju lica i tijela , o oblikovanju i lakiranju noktiju , o vještinama čišćenja lica , upotrebi krema i sličnih proizvoda , osnove medicinske masaže , liječenje manjih obol...

Polaznici će po završetku programa steći znanje kako prepoznati potrebe osoba treće životne dobi  i pomagati im poštujući načela integriteta i dostojanstva osobe,  pripremati obroke i dostavljati hranu korisniku , održavati higijenu odjeće i osobnih predmeta starije osobe , čistiti stam...

Polaznici će naučiti osnove rashladne i klima tehnike , osnove elektrotehnike i električnih mjerenja , osnove ventilacije i klimatizacije. Upoznati će propise i alat za servisiranje , kućanske hladnjake , ledenice , ledomate , komercijalne uređaje opće i specijalne namjene ,pravila o zaštiti na radu i za&...

Polaznici će po završetku programa steći slijedeće kompentencije : vršiti mjerenje površine i zasjenjena krova ( prostora ) na lokaciji , montirati solar no toplovodni sustav na lokaciji , staviti u pogon solarni toplovodni sustav i kontrolirati rad istoga , održavati funkcionalnost sustava i o...

Polaznici će po završetku programa steći stručno - teorijska znanja iz nauke o toplini , o osnovama elektrotehnike i električnog mjerenja , tehničkih aparata i uređaja , strojeva za pranje , rashladnih aparata i drugih kućanskih aparata . Osposobiti će se za samostalni rad povezan s svim procesima servis...

Cilj programa osposobljavanja za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe je da polaznici steknu praktična znanja za stručno vršenje poslova u računovodstvu tvrtke :  poslove knjiženja , kontiranja , obrade podataka , izrade jednostavnih kalkulacija , zaključnog knjiženja , sastavljanja financijskih...

Polaznici će po završetku programa steći znanje za stručno obavljanje zadaća u pripremi tla za podizanje vinograda , sadnji i njezi sadnica ,  obradi i uzgoju vinove loze , obradi vinograda ,  berbi grožđa , skladištenju i čuvanju alata . Polaznici će se osposobiti za primjenu suvremenih...

Polaznici će po završetku programa znati  razlikovati mlijeko od različitih životinja , njihove nutritivne vrijednosti i sastav ;  sustav držanja krava i odgovarajuće hranidbe u proizvodnji mlijeka ; objasniti građu i funkciju mliječne žlijezde  i prepoznati njene bolesti ....

Polaznici će naučiti samostalno skrbiti o zdravlju i sigurnosti djeteta do 14. godine života , komunicirati s djecom i roditeljima , provoditi zdravu prehranu djeteta , prema uputama roditelja nadzirati školske i druge obveze , provoditi higijenu , organizirati igru i rekreaciju za dijete , pružiti prvu pomo...

Pomoć u učenju matematike

Nudimo pomoć u učenju matematike za srednje škole u Učilištu LINK.

Verificirani programi stranih jezika

Svi naši tečajevi usklađeni su sa zajedničkim referentnim okvirom (CEF-a) stupnjevanja znanja prema standardima vijeća Europe. Po uspješno završenom programu izdajemo uvjerenje koje ima status javne isprave te se može upisati u e-radnu knjižicu.

Odaberite više za istu cijenu!

jezici flags

Svjedodžba i jezična putovnica

su neki od dokumenata Europass portfelja koji dopuštaju ljudima da putuju i rade u Europi predstavljajući svoje vještine i znanja stranih jezika na temelju standardnih obrazaca.
više...

Dodatne informacije

Za sve informacije obratite se u:

Učilište Link, Primorska 57
34000 Požega
OIB: 95980406546
MB:1754122
Tel/fax: 034/312-666
Mob: 098 464 004, 098 642 547
e-mail: info@ucilistelink.hr
web: www.ucilistelink.hr

Radno vrijeme: 10 – 12 i 16 – 20 sati

Za dodatne informacije ili prijavu na naše programe kliknite: PRIJAVNICA

Znanje je univerzalna putovnica

Škola stranih jezika Link d.o.o. osnovala je 2003. godine prvo privatno učilište u Požegi koje se bavi obrazovanjem djece, mladih i odraslih kroz srednjoškolsko obrazovanje, brojna verificirana osposobljavanja i usavršavanja, radionice i druge oblike obrazovanja.

Zadaća Učilišta je zadovoljstvo naših polaznika, kvaliteta usluge i izgrađen odnos prema partnerima.

 

opširnije