• 034/312-666
  • Email info@ucilistelink.hr

Opći poljoprivredni tehničar

Po završetku programa polaznik će znati obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji uz primjenu suvremenih sredstava za rad, racionalno koristiti materijale i energiju, razviti osjećaj za zaštitu okoliša. Koristiti će znanja za zaštitu, berbu, doradu, žetvu, prijevoz i skladištenje proizvoda biljne proizvodnje, te obavljati poslove u različitim granama stočarstva.

Obavljati će pripremu tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura , upoznati primjenu gnojiva , steći vještine rukovanja poljoprivrednim ručnim alatima i strojevima. Polaznici će razumijeti sve faktore u proizvodnji mlijeka, jaja, mesa, vune, krzna.

Osvijestiti će važnost očuvanja vlastitig zdravlja u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima.

Uvjet za pohađanje

- završena  osnovna  škola
- navršenih 15 godina života

Posebni uvjeti - polaznici upisani u program prekvalifikacije moraju položiti razlikovne i dopunske ispite na osnovi priloženih dokumenata prema pravilniku Učilišta Link prije polaganja završnog ispita

* Svjedodžbe prethodno završenih razreda  osnovne / srednje škole
* Svjedodžbu o završnom ispitu / maturi

Isprave potrebne za upis

- svjedodžba o završenoj osnovnoj školi
- rodni list
- domovnica
- ispunjena upisnica s ugovorom

Oblik nastave: konzultativno - instruktivni

Trajanje programa - četverogodišnji program

Isprava po završenom obrazovanju - Svjedodžba o završenom radu koja  se može upisati u e - radnu knjižicu

Pomoć u učenju matematike

Nudimo pomoć u učenju matematike za srednje škole u Učilištu LINK.

Verificirani programi stranih jezika

Svi naši tečajevi usklađeni su sa zajedničkim referentnim okvirom (CEF-a) stupnjevanja znanja prema standardima vijeća Europe. Po uspješno završenom programu izdajemo uvjerenje koje ima status javne isprave te se može upisati u e-radnu knjižicu.

Odaberite više za istu cijenu!

jezici flags

Svjedodžba i jezična putovnica

su neki od dokumenata Europass portfelja koji dopuštaju ljudima da putuju i rade u Europi predstavljajući svoje vještine i znanja stranih jezika na temelju standardnih obrazaca.
više...

Dodatne informacije

Za sve informacije obratite se u:

Učilište Link, Primorska 57
34000 Požega
OIB: 95980406546
MB:1754122
Tel/fax: 034/312-666
Mob: 098 464 004, 098 642 547
e-mail: info@ucilistelink.hr
web: www.ucilistelink.hr

Radno vrijeme: 10 – 12 i 16 – 20 sati

Za dodatne informacije ili prijavu na naše programe kliknite: PRIJAVNICA

Znanje je univerzalna putovnica

Škola stranih jezika Link d.o.o. osnovala je 2003. godine prvo privatno učilište u Požegi koje se bavi obrazovanjem djece, mladih i odraslih kroz srednjoškolsko obrazovanje, brojna verificirana osposobljavanja i usavršavanja, radionice i druge oblike obrazovanja.

Zadaća Učilišta je zadovoljstvo naših polaznika, kvaliteta usluge i izgrađen odnos prema partnerima.

 

opširnije