• 034/312-666
 • Email info@ucilistelink.hr

Srednja škola

Polaznici za srednju školu mogu izabrati srednjoškolsko zanimanje prema trogodišnjem ili četverogodišnjem programu, te se mogu prekvalificirati u drugo zanimanje iste razine.

Ekonomisti, komercijalisti, tehničar cestovnog prometa

Trajanje: četverogodišnji program
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Oblik nastave: konzultativno - instruktivni
Polaznik dobiva: Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave: Svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, Rodni list, Domovnica, Ispunjena prijavnica s ugovorom

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite. Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:
Svjedodžbu ( index ) prethodno završenih razreda srednje škole
Svjedodžba o završnom ispitu/maturi

Prodavač, kuhar, konobar, slastičar, pekar, mesar, vozač motornog vozila, zidar, soboslikar - ličilac, krovopokrivač, tesar

Trajanje: trogodišnji program
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, trogodišnja/četverogodišnja srednja škola
Oblik nastave: konzultativno - instruktivni
Polaznik dobiva: Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave: Svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, Rodni list, Domovnica, Ispunjena prijavnica s ugovorom

Poljoprivredni tehničar - NOVI PROGRAM

Trajanje: četverogodišnji program
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Oblik nastave: konzultativno - instruktivni
Polaznik dobiva: Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave: Svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, Rodni list, Domovnica, Ispunjena prijavnica s ugovorom

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite. Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:
Svjedodžbu ( index ) prethodno završenih razreda srednje škole
Svjedodžba o završnom ispitu/maturi

Šumarski tehničar - NOVI PROGRAM

Trajanje: četverogodišnji program
Uvjeti za upis: završena osnovna škola, stariji od 15 godina
Oblik nastave: konzultativno - instruktivni
Polaznik dobiva: Svjedodžba o završnom ispitu
Isprave: Svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi, Rodni list, Domovnica, Ispunjena prijavnica s ugovorom

Posebni uvjeti:

Polaznici upisani u program prekvalifikacije prije polaganja završnog ispita moraju položiti razlikovne i dopunske ispite. Polaznici koji upisuju prekvalifikaciju prilažu još:
Svjedodžbu ( index ) prethodno završenih razreda srednje škole
Svjedodžba o završnom ispitu/maturi

POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR-FITOFARMACEUT - četverogodišnja srednja škola

 • Kompetencije polaznika:
 • osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,
 • upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,
 • upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,
 • upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš
 • usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,
 • poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja
 • osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrćarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,
 • omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)
 • vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.
 • upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,
 • upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,
 • da se osposobe da obavljaju sve dijelove procesa uskladištenja zrna,
 • upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva
 • upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije
 • upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.
 • usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih
 • upoznavanje polaznika s hranidbom stoke,
 • uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,
 • upoznavanje osnovnih krmiva,
 • hranidbena vrijednost krmiva,
 • osnove skladištenja krmiva

Uvjeti za upis:završena osnovna škola.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije: najmanje 17 godina starosti, završen neki od programa srednje škole.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit ce se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe škole koju su prethodno završili. Pri tom će se utvrditi:
razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

KOZMETIČAR - trogodišnja srednja škola

Kompetencije:

 • poznavanje sigurne i pravilne uporaba sredstava za rad
 • ovladavanje pravilima zaštite na radu, poštivanje sigurnosnih propisa i razvijanje ekološke svijesti
 • upoznavanje organizacije rada, tehnike i sredstava u kozmetičkom salonu
 • naučiti uspješno komunicirati s korisnicima usluga, osobljem i poslovnim partnerima
 • poznavanje sastava preparata zbog razlikovanja njihove kvalitete i primjene
 • stjecanje primjerenog znanje nabave kvalitetnih kozmetičkih preparata i opreme za obavljanje poslova
 • osposobljavanje za matematičko i tehničko rješavanje problema iz svojeg strukovnog  područja
 • svladavanje osnove računalstva, tako da se osposobe samostalno koristiti stručne programe
 • razvijanje estetskih kriterija i profesionalne etike
 • naučiti upotrebljavati raznu stručnu literaturu i
 • razvijati samostalnost, ustrajnost, korektnost, inovativnost i odgovornost u radu.

Uvjet upisa: završena osnovna škola

Pomoć u učenju matematike

Nudimo pomoć u učenju matematike za srednje škole u Učilištu LINK.

Verificirani programi stranih jezika

Svi naši tečajevi usklađeni su sa zajedničkim referentnim okvirom (CEF-a) stupnjevanja znanja prema standardima vijeća Europe. Po uspješno završenom programu izdajemo uvjerenje koje ima status javne isprave te se može upisati u e-radnu knjižicu.

Odaberite više za istu cijenu!

jezici flags

Svjedodžba i jezična putovnica

su neki od dokumenata Europass portfelja koji dopuštaju ljudima da putuju i rade u Europi predstavljajući svoje vještine i znanja stranih jezika na temelju standardnih obrazaca.
više...

Dodatne informacije

Za sve informacije obratite se u:

Učilište Link, Primorska 57
34000 Požega
OIB: 95980406546
MB:1754122
Tel/fax: 034/312-666
Mob: 098 464 004, 098 642 547
e-mail: info@ucilistelink.hr
web: www.ucilistelink.hr

Radno vrijeme: 10 – 12 i 16 – 20 sati

Za dodatne informacije ili prijavu na naše programe kliknite: PRIJAVNICA

Znanje je univerzalna putovnica

Škola stranih jezika Link d.o.o. osnovala je 2003. godine prvo privatno učilište u Požegi koje se bavi obrazovanjem djece, mladih i odraslih kroz srednjoškolsko obrazovanje, brojna verificirana osposobljavanja i usavršavanja, radionice i druge oblike obrazovanja.

Zadaća Učilišta je zadovoljstvo naših polaznika, kvaliteta usluge i izgrađen odnos prema partnerima.

 

opširnije